Hình ảnh hoạt độngHệ thống sấy cám
Hệ thống sấy cám
Bến nhập lúa
Bến nhập lúa ảnh 2
Kho hàng gạo thành phẩm
Kho hàng gạo thành phẩm ảnh 2
Dây chuyền xây xác
Dây chuyền xây xác ảnh 2
Dây chuyền xây xác ảnh 3
Dây chuyền xây xác ảnh 4
Hệ thống cân đóng bao
Hệ thống cân đóng bao ảnh 2
Hệ thống tách màu
Nhà kho lúa
Nhà kho lúa ảnh 2
Nhà kho lúa ảnh 3
công nhân đóng gói
Thiết bị đóng bao
khu đóng gói gạo
hoạt động công nhân
tổng quan khu đóng gói
khu làm việc công nhân
khu làm việc vạn lợi food
toàn cảnh hoạt động vạn lợi
toàn cảnh kho gạo vạn lợi
đánh bóng gạo xuất khẩu
thiết bị đánh bóng gạo
đóng bao xuất khẩu gạo
đóng gói gạo xuất khẩu
hoạt động công nhân đóng gói xuất khẩu
thiết bị đóng bao xuất khẩu gạo
toàn cảnh khu đóng bao xuất khẩu
cận cảnh đóng bao gạo xuất khẩu
băng tải gạo xuống thuyền
chuyển gạo xuống thuyền
thiết bị băng tại gạo vạn lợi
thuyền chở gạo vạn lợi
hệ thống băng tải